INSIDE

 

En utställning om kroppen vårt inre landskap.  Kroppen omsluts av huden vårt största organ, ett gränssnitt mellan jaget och världen utanför. Under huden är vi i stort sätt lika oavsett ras, kön eller social status. Jag vill med verken öppna, genomlysa, frilägga delar av kroppen och visa på ett mänskligt maskineri.

Historiskt är kroppen en föränderlig scen. Ett exempel, under renässansen uppvisades skelett på den anatomiska teatern, i händerna fanns flaggor instuckna med texter ”Se människan” Känn dig själv, Kom ihåg döden.”

Utställningen INSIDE innehåller ca 25 verk utställningen riktar sig till alla åldrar kan med fördel vara utgångspunkt i ett konstpedagogiskt arbete.