LIVSTYCKEN

 

I porträttserien LIVSTYCKEN var utmaningen att utgå enbart från kläder och med dem forma kroppar och karaktärer. I kläderna sitter en del av vår identitet och min intention med verken är att plocka ur berättelser och sätta liv i stilla klädesplagg.

LIVSTYCKEN är porträtt av människor i min närhet och mötet med respektive person.