MASKER OCH DOCKOR

 

Parallellt med bildkonst arbetar jag med teater, två verksamheter som ofta korsbefruktar varandra. Under åren 1971-2009 har jag periodvis arbetat  på  Byteatern Kalmar Läns Teater som dock-, maskmakare och scenograf.

Vi som startade teatern ville utveckla bilden till ett starkt språk i våra föreställningar. Här presenteras masker och dockor från några av de föreställningar jag arbetat med under åren. MASKER &SCENRUM en liten skrift som kom 2013 är en sammanfattning av mitt arbete på Byteatern, Kalmar läns teater. Boken finns  att beställa hos mig, skicka ett pm om du är intresserad.

Samtliga teaterbilder: fotograf Bertil Hertzberg

 

Palmérpriset 1994

 

Juryns motivering                     

”Gunilla Pantzar har förnyat den klassiska teatermasken och den konstnärliga dockteatern i Sverige på ett djärvt och djupt personligt sätt. Hennes scenografier, dockor och masker vidgar gränserna för berättandet och inspirerar skådespelarna att söka ett nytt sceniskt språk.

Hennes masker utgör ett slags masker i tiden, ömsom starkt provocerande, ömsom vädjande till förståelse och medkänsla. I ingetdera fallet kommer åskådaren undan den märkliga kraften i deras uttryck.

Gunilla Pantzar sätter de unga främst. Att berätta för dem om livet, på ett lekfullt sätt, men utan att blunda för svärtan, har alltid varit hennes ambition. Det har resulterat i föreställningar som räknas till milstolparna inom svensk barn och ungdomsteater.”